Properties
PredicateObject
schema:superEvent
schema:sameAs
  • "https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ywanie_synchroniczne_na_Igrzyskach_Ameryki_Po%C5%82udniowej_2018"^^xsd:anyURI
  • "https://pt.wikipedia.org/wiki/Nado_sincronizado_nos_Jogos_Sul-Americanos_de_2018"^^xsd:anyURI
rdf:type
rdfs:label
  • "Pływanie synchroniczne na Igrzyskach Ameryki Południowej 2018"@pl
  • "Nado sincronizado nos Jogos Sul-Americanos de 2018"@pt
owl:sameAs
Incoming properties
PredicateSubject
schema:subEvent