Properties
PredicateObject
schema:superEvent
schema:sameAs
  • "https://pl.wikipedia.org/wiki/Golf_na_Igrzyskach_Ameryki_Po%C5%82udniowej_2018"^^xsd:anyURI
  • "https://pt.wikipedia.org/wiki/Golfe_nos_Jogos_Sul-Americanos_de_2018"^^xsd:anyURI
rdf:type
rdfs:label
  • "golf en los Juegos Suramericanos de 2018"@es
  • "Golf na Igrzyskach Ameryki Południowej 2018"@pl
  • "Golfe nos Jogos Sul-Americanos de 2018"@pt
owl:sameAs
Incoming properties
PredicateSubject
schema:subEvent