Properties
PredicateObject
schema:containedInPlace
schema:geo
schema:sameAs
  • "https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%81%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82"^^xsd:anyURI
rdf:type
rdfs:comment
  • "مستوطنة في اليونان"@ar
  • "Siedlung in Griechenland"@de
  • "οικισμός της Ελλάδας"@el
  • "human settlement in Greece"@en
  • "établissement humain en Grèce"@fr
  • "áit lonnaithe sa Ghréig"@ga
  • "населений пункт у Греції"@uk
rdfs:label
  • "Μακρυρράχη Μαγνησίας"@el
owl:sameAs
Incoming properties
PredicateSubject
schema:birthPlace