Properties
PredicateObject
schema:sameAs
  • "https://az.wikipedia.org/wiki/Amadu_Diallo_cinay%C9%99ti"^^xsd:anyURI
  • "https://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_of_Amadou_Diallo"^^xsd:anyURI
rdf:type
rdfs:comment
  • "1999 homicide"@en
rdfs:label
  • "Amadu Diallo cinayəti"@az
  • "Amadou Diallo cinayeti"@tr
  • "shooting of Amadou Diallo"@en
  • "Shooting of Amadou Diallo"@en-ca
  • "Shooting of Amadou Diallo"@en-gb
owl:sameAs