Properties
PredicateObject
schema:children
schema:deathPlace
schema:hasOccupation
schema:knowsLanguage
schema:spouse
schema:nationality
schema:alumniOf
schema:birthPlace
schema:familyName
schema:memberOf
schema:birthDate
schema:deathDate
schema:image
schema:gender
schema:alternateName
 • "Shaoqi Liu"@en
 • "Liu Shaoqi"@hu
 • "류샤오치"@ko
 • "劉少奇"@zh
schema:sameAs
 • "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A"^^xsd:anyURI
 • "https://ast.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • "https://ay.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • "https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E_%D0%A8%D0%B0%D0%B0%D1%86%D1%8B"^^xsd:anyURI
 • "https://ca.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • "https://cs.wikipedia.org/wiki/Liou_%C5%A0ao-%C4%8Dchi"^^xsd:anyURI
 • "https://de.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • "https://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • "https://eo.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • "https://es.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%86%DB%8C"^^xsd:anyURI
 • "https://fi.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • "https://fr.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • "https://hak.wikipedia.org/wiki/Li%C3%BB_S%C3%A9u-kh%C3%AC"^^xsd:anyURI
 • "https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%A6%27%D7%99"^^xsd:anyURI
 • "https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%89_%E0%A4%B6%E0%A4%93%E0%A4%9A%E0%A5%80"^^xsd:anyURI
 • "https://hr.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • "https://hu.wikipedia.org/wiki/Liu_Sao-csi"^^xsd:anyURI
 • "https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B5%D5%B8%D6%82_%D5%87%D5%A1%D5%B8_%D5%91%D5%AB"^^xsd:anyURI
 • "https://id.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • "https://it.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi"^^xsd:anyURI
 • ...
rdf:type
rdfs:comment
 • "político chino"@es
 • "homme politique chinois"@fr
 • "kinesisk politiker"@nb
 • "Chinees politicus"@nl
 • "kinesisk politiker"@da
 • "سیاست‌مدار چینی"@fa
 • "kinesisk politikar"@nn
 • "ehemaliger chinesischer Staatspräsident (1898-1969)"@de
 • "2nd President of the People's Republic of China"@en
 • "(1898–1969) kínai politikus, a Kínai Népköztársaság második elnöke"@hu
 • "politico, militare e rivoluzionario cinese"@it
 • "第2代中華人民共和国主席"@ja
 • "第二任中華人民共和國主席"@lzh
 • "político chinês, 2° Presidente da China"@pt
 • "Nhà cách mạng Trung Quốc, chính khách, nhà lý luận, cố Chủ tịch Trung Quốc"@vi
 • "第二任中華人民共和國主席"@yue
 • "第二任中华人民共和国主席"@zh
 • "中国政治人物,原中华人民共和国主席"@zh-cn
 • "第二任中华人民共和国主席"@zh-hans
 • "第二任中華人民共和國主席"@zh-hant
 • "中國政治人物,原中華人民共和國主席"@zh-hk
 • ...
rdfs:label
 • "Liu Shaoqi"@an
 • "ليو شاوتشي"@ar
 • "Liu Shaoqi"@ast
 • "Liu Shaoqi"@ay
 • "Liu Shaoqi"@ca
 • "Liou Šao-čchi"@cs
 • "Liu Shaoqi"@cy
 • "Liu Shaoqi"@de
 • "Liu Shaoqi"@de-ch
 • "Liu Shaoqi"@en
 • "Liu Shaoqi"@eo
 • "Liu Shaoqi"@es
 • "Liu Shaoqi"@ext
 • "لیو شائوچی"@fa
 • "Liu Shaoqi"@fi
 • "Liu Shaoqi"@fr
 • "Liu Shaoqi"@ga
 • "Liu Shaoqi"@gl
 • "Liû Séu-khì"@hak
 • "ליו שאוצ'י"@he
 • "Liu Shaoqi"@hr
 • ...
owl:sameAs