Graph visualization

schema:Thingschema:Personyago:Human "être humain"@fr  (+ 235) rdfs:label "tweevoetige primaat van die soogdiergenus Homo en die spesie Homo sapienstweevoetige primaat… "@af  (+ 86) rdfs:commentrdf:type...rdfs:subClassOf...