Graph visualization

yago:Gaius_CaesarPage 1  "politico romano"@itrdfs:comment "Adoptivsohn des AugustusAdoptivsohn des Aug… "@derdfs:comment "Ρωμαίος πρόξενος κατά το 1 μ.Χ.Ρωμαίος πρόξενος κα… "@elrdfs:comment "Roman consul in AD 1"@enrdfs:comment "Римски конзул во 1 годинаРимски конзул во 1 … "@mkrdfs:comment "politicus uit Oude Rome (20v Chr-4)politicus uit Oude … "@nlrdfs:comment "wódz rzymski, wnuk cesarza Augustawódz rzymski, wnuk … "@plrdfs:comment "Konsull romak në vitin 1 të e.sonëKonsull romak në vi… "@sqrdfs:comment