Graph visualization

schema:Thingschema:Placeschema:CivicStructureschema:Crematorium "zařízení ke zpopelňování tělzařízení ke zpopelň… "@cs  (+ 10) rdfs:comment "Крэматорый"@be  (+ 40) rdfs:labelrdf:type...rdfs:subClassOf...