Graph visualization

schema:Thingschema:Organizationschema:EducationalOrganizationschema:CollegeOrUniversity "orta təhsildən sonrakı təhsili almaq yeriorta təhsildən sonr… "@az  (+ 18) rdfs:comment "የከፍተኛ ትምህርት ተቕም"@am  (+ 73) rdfs:labelrdf:type...rdfs:subClassOf...