Graph visualization

schema:Thingschema:Organizationschema:Placeschema:EducationalOrganizationschema:NGOschema:AdministrativeAreayago:Regional_organizationyago:Macierz_Ziemi_Cieszynskiej_Q11765783yago:Macierz_Ziemi_Cieszynski… http://www.macierz.cieszyn.pl/http://www.macierz.… schema:url "Macierz Szkolna dla Księstwa CieszyńskiegoMacierz Szkolna dla… "@plschema:alternateNameschema:alternat… https://pl.wikipedia.org/wiki/Macierz_Ziemi_Cieszy%C5%84skiejhttps://pl.wikipedi… schema:sameAs "Polnische nationale OrganisationPolnische nationale… "@de  (+ 3) rdfs:comment "Macierz Ziemi CieszynskiejMacierz Ziemi Ciesz… "@de  (+ 3) rdfs:labelwd:Q11765783owl:sameAs