Graph visualization

schema:Thingschema:CreativeWorkyago:Godyago:God_the_Fatherhttps://szl.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFg_Uoj%C4%87echttps://szl.wikiped…   (+ 55) schema:sameAs "Stvořitel, v křesťanství jedna z osob boží TrojiceStvořitel, v křesťa… "@cs  (+ 11) rdfs:comment "God the Father"@en  (+ 70) rdfs:labelwd:Q186350  (+ 2) owl:sameAsyago:God_in_Christianityyago:God_in_Christi… schema:isPartOfhttp://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/%22Vision%20of%20Ezekiel%27.jpghttp://commons.wiki… schema:image "The Father"@en  (+ 51) schema:alternateNameschema:alternat…